به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه آزاد واحد کرمان خوش آمدید               
همایش علمی مدیریت یکپارچه سیل
محورهای همایش:
 1. سنجش آسیب پذیری شهرهای استان کرمان در برابر وقوع سیل و ارزیابی اقدامات بعد از آن
 2. فتح باب موضوعات میان دانشی برای پر کردن خلاء اطلاعاتی و علمی بین رشته ها 
 3. انتقال دانش و تبادل اطلاعات بین اندیشمندان این حوزه در رشته های متفاوت 
 4. آشنایی با تازه ترین دستاوردهای مرتبط با پیشگیری و ارزیابی ریسک سیل 
 5. آشنایی با اقدامات حین و بعد از وقوع بحران سیل

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
*اقتصاد مقاومتی،مدیریت زنجیره های اقتصادی و مزیت دار
*اقتصاد مقاومتی و احیاء تولید داخلی و رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات
* اقتصاد مقاومتی و مدیریت واردات
* اقتصاد مقاومتی و مدیریت منابع مالی
* اقتصاد مقاومتی و مدیریت فناوری و اقتصاد دانش بنیان
* اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری
* اقتصاد مقاومتی ، سرمایه گذاری های خارجی ، سرریزهای تکنولوژی و انتقال فناوری
* اقتصاد مقاومتی ، مبارزه با فساد و ویژه خواری
* اقتصاد مقاومتی ، بهره وری انرژی و سبک زندگی
* اقتصاد مقاومتی ، صنایع کوچک و متوسط با تأکید بر اقتصاد تعاون
* اقتصاد مقاومتی ، پایلوتهای استانی ( استان کرمان)
* نقش دانشگاه آزاد اسلامی در اقتصاد مقاومتی

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Theme:
Glocalization and Language Education

Sub-themes:
Culture,Globalization and Language Teaching
Language Teaching in Digital Age
Critical Pedagogy
Computer –Assisted Language Learning
Language Testing and Evaluation
Teacher Education and Evaluation
Materials Development
Critical Discourse Analysis
Interlanguage Pragmatics
Sociolinguistics
Translation Studies
Post-modernism and Literature
Post-colonial Studies and Literature
Eco-criticism and Literature
Culture,Knowledge and Literature
Feminism and Literature

همایش ملی دانشجویی تکنولوژی و پایداری در معماری، شهرسازی و عمران

معماری:

تکنولوژي معماری:

 • معماری و سازه های بومی
 • معماری و سازه های نو
 • جزییات پیشرفته در معماری
 • جزيیات ارتقا دهنده در معماری
 • زیبایی و جزيیات
 • معماری دیجیتال
 • معماری هوشمند
 • معماری پارامتریکم
 • معماری بیومورفیک
 • فناوری های نوین در مواد و مصالح ساختمان
 • تکنولوژی و ساختمان های آینده
 • هنر و تکنولوژی در معماری
 • نانوتکنولوژی

 معماری پایدار:

 • معماري پايدار و مصالح بوم اورد
 • معماري پايدار و معماري سنتي ايران
 • معماري پايدار و روش هاي بهرة وري در صنعت ساختمان
 • معماري پايدار و مصرف انرژي
 • معماري پايدار و فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي
 • معماري پايدار و ساختمان هوشمند
 • معماري پايدار و تغيير اقليم
 • معماري پايدار و انرژي هاي نو
 • پایداری اجتماعی
 • ارتباط انسان و محیط
 • معماری سبز
 • معماری بیونیک

 سازه:

 • بهسازی لرزه ای
 • مقاوم سازی ارزه ای
 • اتصالات فولادی
 • تحلیل های دینامیکی
 • سازه های فضاکار
 • تحلیل های غیر خطی
 • سیستم های اتلاف کننده انرژي
 • بهینه سازی سازه ها

 شهرسازی:

 • شهرسازی و محیط زیست
 • شهرسازی و توسعه پایدار
 • زیر ساختارها

همایش های جاری

آدرس : کرمان - کیلومتر اول جاده جوپار

کد پستی : 7635131167

تلفن : 50 - 3210043

نمابر : 3210051
پیش شماره : 0341

ایمیل :  info@iauk.ac.ir

پیوندها