این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
• ...
  معرفی همایش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در نظر دارد در سالی که با حُسن تدبیر فرزانة انقلاب به موضوع مهّم و استراتژیک « اقتصاد مقاومتی » اختصاص یافته ، همایش با عنوان « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » در روزهای چهارم و پنجم اسفند ماه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان و حمایت شماری از سازمان ها، ادارات و نهادهای استان، برگزار نماید.
*اقتصاد مقاومتی،مدیریت زنجیره های اقتصادی و مزیت دار
*اقتصاد مقاومتی و احیاء تولید داخلی و رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات
* اقتصاد مقاومتی و مدیریت واردات
* اقتصاد مقاومتی و مدیریت منابع مالی
* اقتصاد مقاومتی و مدیریت فناوری و اقتصاد دانش بنیان
* اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری
* اقتصاد مقاومتی ، سرمایه گذاری های خارجی ، سرریزهای تکنولوژی و انتقال فناوری
* اقتصاد مقاومتی ، مبارزه با فساد و ویژه خواری
* اقتصاد مقاومتی ، بهره وری انرژی و سبک زندگی
* اقتصاد مقاومتی ، صنایع کوچک و متوسط با تأکید بر اقتصاد تعاون
* اقتصاد مقاومتی ، پایلوتهای استانی ( استان کرمان)
* اقتصاد مقاومتی، نقش زنان و سبک زندگی
تاریخ های مهم
آخرین مهلت دریافت اصل مقاله :
1395/10/20
اعلام نتایج داوری:
1395/11/5
اعلام نتایج نهایی:
1395/11/20
مهلت ثبت نام:
1395/11/30
تاریخ برگزاری همایش:
4 و 5 اسفند ماه 1395

دبیرخانه کنفرانس
نشانی ستاد هماهنگی امور اجرایی همایش ها:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ساختمان شماره 4، مرکز انتشارات ( تلفن تماس: 32311765-034)

چهارشنبه 30 خرداد ماه 1397

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان

پوستر کنفرانس